DOiTYourSelf Verseny – Jogi nyilatkozat

 

A verseny szervezője és a versenyre nevezők kijelentik, hogy az alábbi pontokban felsorolt feltételeket a nevezés tényével és a nevezési űrlap kitöltésével elfogadják, és annak tartalmával egyetértenek. 

A Nevező kötelmei:

 1. A nevező fél hozzájárul, hogy az eredményhirdetés után, a versenyen reprezentált munkája, az az a saját szellemi tulajdona (Blog bejegyzés) a verseny szervezőjének a birtokába kerül. A továbbiakban a kérésére nem törölhető a weboldalról.
 2. A nevező fél hozzájárul, hogy a verseny lezártát követően, az eredményhirdetés után a versenymunkáját a verseny szervezője, a megfelelő kategóriabesorolás alá mozgassa a weboldalon belül, valamint keresőoptimalizálást végezzen azon.
 3. A nevező fél vagy annak szülője/gondviselője elfogadja, hogy a verseny szervezője, semmilyen felelősséget nem vállal azon személyi és anyagi károkért, melyeket a versenymunkája elkészítése során okoz magának és másoknak.
 4. A 18 év alatti versenyző esetében annak gondviselője elfogadja, hogy a szülői belegyező nyilatkozat elmaradása, esetén a nevezés érvénytelen. (A szülői beleegyező nyilatkozatot a verseny@microcontroller.hu e-mail címre kérjük küldeni.)
 5. A nevező fél elfogadja, hogy a verseny szervezője a versenyen elért helyezés függvényében történő díjazást a Webáruházban levásárolható utalvány formában biztosítja. Az utalványt meghaladó összeget a verseny nevezője köteles kifizetni. Amennyiben az utalvány nem kerül felhasználásra teljes egészében, a fennmaradó összeget a verseny szervezőjének nem áll módjában más módon ellentételezni. Az utalvány érvényessége 90 nap, amennyiben a helyezett a saját hibájából nem váltja be az utalványt a megjelölt határidőn belül, a verseny szervezője nem köteles az utalvány értékének az egyéb módon történő ellentételezésére.
 6. A nevező fél vállalja, hogy a versenymunkája nem tartalmazza más szerzői jog által védett szellemi tulajdonát, vagy annak átiratát. Kizárólag saját, vagy GNU/GPL licenc-el rendelkező forráskódot oszt meg.
 7. A nevező fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a versenymunkája nem felel meg a verseny szabályzatának, kizárásra kerül a versenyből és a versenymunkája törlésre kerül.
 8. A nevező fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogi nyilatkozat bármely rá vonatkozó pontját megsérti, akkor az a versenyből történő kizárással, és a weboldalról történő törléssel szankcionálható.

A szervező kötelmei:

 1. A szervező fél vállalja, hogy a nevezők személyes adait a maximális elvárható védelmi eljárásokkal védi az illetéktelenektől, továbbá azokat harmadik fél számára át nem adja. Kivétel ez alól az, ha a nevező a versenymunkájával bűncselekményt követ el, vagy törvényt sért.
 2. A szervező fél vállalja, hogy a birtokába került szellemi tulajdonok weboldalon belüli mozgatásán és keresőoptimalizálásán kívül azokon semmilyen tartalmi változtatást nem eszközöl.
 3. A szervező fél vállalja, hogy minden versenyen résztvevő fél esetében a szabályzatot egyformán értelmezi, és annak megsértését egyformán szankcionálja.
 4. A szervező fél köteles a helyezést elért versenyzők számára haladéktalanul átadni a helyezésüknek megfelelő díjazást, de legfeljebb 5 naptári napon belül köteles azt a megfelelő összegben a rendelkezésükre bocsájtani. Amennyiben ez nem történik meg az ÁSZF 12.2 pontja szerint a nevező jogi lépéseket kezdeményezhet.