ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Előszó:

Az Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF ) a Tóth András ev. és Meilinger Szilvia ev. ( továbbiakban: Szolgáltatók ), és a Szolgáltatók által működtetett www.microcontroller.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél ( a továbbiakban: Ügyfél ) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.microcontroller.hu weboldalon keresztül történik. 

 

Szolgáltatók adatai:

1. Szolgáltató neve: Tóth András ev.

Cím: MAGYARORSZÁG, 1044 BUDAPEST, FIUMEI ÚT 8.

Telefon: +36 30 261 2868

E-mail: rendeles@microcontroller.hu

Internet: www.microcontroller.hu

A céget bejegyző hatóság: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítása

Adószám: 57215736-1-51

Kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba vette: BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: XIII/14591/2021/B

2. Szolgáltató neve: Meilinger Szilvia ev.

Cím: MAGYARORSZÁG, 1044 BUDAPEST, FIUMEI ÚT 8.

Telefon: +36 30 161 2885

E-mail: rendeles@microcontroller.hu

Internet: www.microcontroller.hu

A céget bejegyző hatóság: NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítása

Adószám: 59690634-1-41

Kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba vette: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 332674/B/1/2022

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Mikrokontroller Blog és Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Mikrokontroller Blog és Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és belépéshez kötöttek. Egyes akciók és állandó kedvezmények (pl. kuponok beszerzése, és beváltása) csak regisztrációt követően érhetőek el. 

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig (termék feladásáig) szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltatók azt elektronikusan iktatják, és annak létrejöttét követően 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

 

Regisztráció:

2.1. A felső menüsoron található Belépés menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció során csak egy valós e-mail cím megadása szükséges. A regisztráció azonnali, az Ügyfél a jelszavát a megadott e-mail címre automatikusan generált formában kapja meg, amit a későbbiekben a bejelentkezés után meg tud változtatni. Az  Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatókat az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatókat nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatók minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Belépés linkre kattintást követően elérhető Fiók szerkesztése menüpontban van lehetőség. A Szolgáltatókat a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Regisztráció törlése:

2.3. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Fiók törlése. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatókat.

2.5. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Megrendelés:

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A Szolgáltatók szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az Impresszum menüpontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékről a vásároló Alanyi Adómentes számlát kap, amely nem tartozik az ÁFA körbe. (továbbiakban AA számla.).  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltatók fenntartják azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltatók minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltatók nem kötelesek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltatók Weboldalán keresztül regisztrált és regisztrációval nem rendelkező ügyféltől is elfogadja, ha az Ügyfél a csillaggal * megjelölt a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatóktól.) A Szolgáltatókat az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal felső menüjében található kosár menüpontra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma elemenként törölhető („Bal oldali piros X ikon”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen meg kell adni a szállítási adatait és elérhetőségét, hogy a megrendelését leadhassa. Ezen a lapon még tudunk változtatni a szállítási és fizetési módunkon is. A megrendelés elküldése gombra kattintva tudjuk a megrendelésünket véglegesíteni. 

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az AA módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

Beviteli hibák javítása:

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltatók részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (A termékek tételes felsorolásánál a bal oldali piros X-re kattintva).

 

Megrendelések visszaigazolása:

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltatók késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatókhoz megérkezett. (Amennyiben az ügyfél a levelet nem kapná meg, úgy a SPAM mappa ellenőrzése után a rendeles@microcontroller.hu elektronikus levelezési címen ezt jelezze, és a tájékoztató levél újbóli kiküldésre kerül.)

5.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltatók részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltatók és az Ügyfél között.

5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatóktól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltatók részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltatók felé.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

Szállítási és fizetési feltételek:

6.1. A Szolgáltatók a megrendelt és házhoz szállítani kért normál méretű csomagokat (árut) bruttó 25.000 – Forint feletti kosárérték esetén díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, expressz postai szolgáltatás vagy egyéb közúti fuvarozás keretében. A Szolgáltatók bruttó 25.000 – Forint alatti kosárérték esetén minden esetben házhoz szállítási díjat számít fel Magyarország területén, amelynek díjtáblázatát a „Szállítás és fizetés” menüpont alatt találja. A kosárérték meghatározásánál a számla végösszege az irányadó, csökkentve minden igénybevett kedvezménnyel, illetve számlacsökkentő tényezővel. Amennyiben a kosárérték a bruttó 25 ezer Forintot nem éri el, a díjtáblázat szerinti házhozszállítási díj automatikusan hozzáadódik a Számla összegéhez. Bruttó 25 000, – Forintot meghaladó kosárérték esetén a házhoz szállítás díjmentes. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltatók visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltatók összevonhatják a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltatók a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.2. Az Ügyfélnek lehetősége van a weboldalon megrendelt árucikkeket személyesen, budapesti átvételi ponton átvenni (1054 Budapest Szemere utca 23.). Bruttó 25.000, – Forint feletti kosárérték esetén az átvételi pontokon történő átvétel minden esetben díjmentes. A Szolgáltatók bruttó 25.000, – Forint alatti kosárérték esetén minden esetben szállítási díjat számít, amelynek díja egységesen bruttó 200, – Forint. A kosárérték meghatározásánál a számla végösszege az irányadó, csökkentve minden igénybe vett kedvezménnyel, illetve számlacsökkentő tényezővel. Amennyiben a kosárérték a bruttó 25.000, – Forintot nem éri el, a fenti 200, – Forintos szállítási díj automatikusan hozzáadódik a Számla összegéhez. Bruttó 25.000, – Forintot meghaladó kosárérték esetén a budapesti átvételi ponton történő átvétel díjmentes. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes átvételt biztosító értéket meghaladó megrendelések esetén van lehetőség az átvételi ponton történő díjmentes átvételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltatók visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltatók összevonhatják a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltatók az átvételi pontokon történő személyes átvételhez kapcsolódó kosárérték- és díj változtatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.3. Szolgáltatók a rendelés leadását követően nem tudnak lehetőséget biztosítani az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatóknak nem áll módjában vállalni. A szállítási és fizetési információk menüpont alatt közölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltatók a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 10 napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a megrendelt árucikke(ke)t. A Szolgáltatók késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltatók a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltatók nem teljesítenek, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

6.4. A megrendelt terméket, az ügyfélnek nincs lehetősége a szolgáltatók telephelyén átvenni.

6.5. Az Ügyfél a Szolgáltatók által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a „Szállítás és fizetés” oldalon tájékozódhat.

6.6. Számla: Szolgáltatók az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állítanak ki az Ügyfél által megadott email címére. A szolgáltatók csak „AAM” (alanyi adómentes) számlát állítanak ki. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltatók elektronikus számlát állítsanak ki. A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatók által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Szolgáltatók által küldött Számlára vonatkozó leveléből azt letölti. A Szolgáltatók által kiállított elektronikus számlát minden esetben a billingo.hu készíti a Szolgáltatók megbízásából. A Szolgáltatók által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről. Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

6.7. Fizetési megoldások: Az ügyfélnek lehetősége van a megrendelését, a vásárlást követően a díjbekérőben szereplő bankszámlaszámra átutalni, vagy azt a Barion rendszerén keresztül a pénztár oldalon a vásárlással egyidőben kifizetni.

Az online bankkártyás fizetések kizárólag a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amennyiben az ügyfél a Pénztár oldalon nem a Barion fizetést választotta, de a későbbiekben még is élne a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor a Billingo.hu által küldött díjbekérőn keresztül még választhatja a Barion bankkártyás fizetést.

Az ügyfélnek ezen felül még lehetősége van az utánvételes fizetést választani, kivéve az ajánlott levél esetében.

6.8. Át nem vett csomagok, sikertelen kézbesítés: Az át nem vett csomagok kiszállítási díját és a visszaszállítási díját, a szolgáltatóknak jogában áll a vevőre terhelni. A csomag újraküldését kérni, kizárólag a csomag értékének előre utalása esetén van lehetősége a vásárlónak.

Amennyiben a kézbesítést végző partner cég a kiszállítást a szolgáltatók hibájából nem tudja kézbesíteni, a vásárló élhet az elállási jogával, vagy kérhető a csomag újra küldését.

Abban az esetben ha a vevő egyértelmű okokból nem veszi át a csomagot pl.. („átvételt megtagadta” ; „nem tart rá igényt” ; „nem kereste”; „Foxpost kiszállítás esetén ha a három napos őrzési időn belül nem veszi át”) címzéssel kerül vissza szolgáltatókhoz, úgy a kiszállítás és a visszaszállítás díját a vevőre terheljük.

 

Elállási jog:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • Az utánvéttel rendelt csomagok át nem vétele nem minősül a vásárlástól elállásnak.

 

Az Elállási jog gyakorlásának menete:

7.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltatók részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az oldalon elérhető „Elállási nyilatkozat” mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatók részére.

7.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.3. Mindkét esetben a Szolgáltatók emailben haladéktalanul visszaigazolják a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatóknak.

7.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltatók a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont előzetes egyeztetés alkalmával kerül meghatározásra. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltatók átvételi pontjai nem tudnak a Fogyasztó segítségére lenni, ezért a Szolgáltatók kérik, hogy a terméket minden esetben átvevő pontba szíveskedjen visszajuttatni.

7.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.8. A termék Szolgáltatók címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltatók vállalták e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltatók gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltatók ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltatók ügyfélszolgálata fogadja.

7.9. A Szolgáltatóknak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének annak költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szolgáltatók visszatérítik a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltatók által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltatók jogosultak a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltatók a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.11. A visszatérítés során a Szolgáltatók, kizárólag banki átutalás módján tudják a visszatérítést eszközölni.

7.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.13. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely kibontása után a termék általános működőképessége nem garantálható, (sztatikus elektromosság okozta károk) az ügyfél nem élhet az elállás jogával.

7.14. A Fogyasztó csak olyan termék esetén érvényestheti az elállás jogát, amely nem került beépítésre, nem végzett el rajta módosítást (forrasztás), továbbá nem távolította el az antisztatikus csomagolásból.

 

Jótállás:

8.1. A Szolgáltatókat termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltatók vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatóknak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltatók a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalták, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltatók költségére maguk kijavíthatják vagy mással kijavíttathatják, vagy elállhatnak a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltatók kötelesek a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatóknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzék. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatókat terhelik.

8.4. A Szolgáltatók jótállási kötelezettségek alól csak abban az esetben mentesülnek, ha bizonyítják, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

 

Szavatosság:

9.1. Az Ügyfél a Szolgáltatók hibás teljesítése esetén a Szolgáltatókkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltatók számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltatók költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltatók adtak okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatókkal.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatókkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatóktól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltatók csak akkor mentesülnek a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdöntik, vagyis bizonyítják, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltatók bizonyítani tudják, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem kötelesek az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felelősség:

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltatók nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltatók kizárnak minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltatók ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltatók jogosultak, de nem kötelesek ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltatók jogosultak, de nem kötelesek jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatóknak. Amennyiben Szolgáltatók jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találják, jogosultak az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Jogérvényesítési lehetőség:

12.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltatók tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: 09:00 – 16:00
 • Telefonszám: +36 30 261 2868
 • E-mail: info@microcontroller.hu

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltatók azonnal kivizsgálják, és szükség szerint orvosolják, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltatók a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjukról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltatók kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látják el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltatók az Ügyféllel kötelesek közölni. A Szolgáltatók az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül kötelesek megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltatók elutasítják, kötelesek álláspontjukat az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltatók kötelesek öt évig megőrizni. A Szolgáltatók az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadják.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltatók és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatókkal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltatók mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltatók 30 napon belül írásban válaszolnak.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helyeszerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltatók székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Szolgáltatók kötelesek a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy ezen a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

Egyéb Rendelkezések:

13.1. A Mikrovezérlő Blog és Webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltatók szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Szolgáltatók bármikor jogosultak jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltatók a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatják. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Utoljára módosítva: 2023.05.16